Vissza

MAKAI MIHÁLY: Gazdaságfizika

A gazdaságban végbemenő folyamatok sok hasonlóságot mutatnak egyes fizikai rendszerekkel pl. egy edénybe zárt gázzal. A látható makrojelenségek mögött mindkét esetben nagyszámú elemi esemény áll, ezek statisztikus jellegűek. Mindkét esetben megfigyelhető az események fejlődésének iránya, azaz mind a termelési, mind a termodinamikai folyamatok irreverzibilisek. A nagyszámú, egyedileg véletlenszerű elemi folyamat mindkét esetben egy, a rendszer egészét leíró változók közti kapcsolattá áll Össze. A gáz viselkedését állapotegyenlet írja le, ami entrópiája, belsőenergiája, térfogata és kémiai potenciálja közti Összefüggésként adható meg [ 1]. Hasonló jellegű Összefüggésekkel a közgazdaságtan vagy nem rendelkezik, vagy ott ilyen Összefüggések használata idegen, még tankönyvekben sem utalnak rá [2]. A fenti analógia segítségével kísérletet teszünk a társadalomban zajló alapvető gazdasági folyamatok termodinamikával analóg leírására.