Vissza

1987-88. XX évfolyam 4.

TÉTÉNYI TAMÁS: A teljesítményösztönzés ökonometriája: modell és valóság

A cikkben a nyolcvanas évek munkaerőgazdálkodásának népgazdasági folyamatát, ezen belül a vállalati bérkifizetések alakulását elemzem. A gazdaság folyamatai ezernyi atomisztikus gazdálkodási folyamat ...

MAKAI MIHÁLY: Gazdaságfizika

A gazdaságban végbemenő folyamatok sok hasonlóságot mutatnak egyes fizikai rendszerekkel pl. egy edénybe zárt gázzal. A látható makrojelenségek mögött mindkét esetben nagyszámú elemi esemény áll, ...

KÖNYVEKRŐL: KORNAI JÁNOS - MATITS ÁGNES: a vállalatok nyereségének bürokratikus újraelosztása, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1987. 247 o.

A magyar gazdasági reformmal foglalkozó közgazdasági irodalom bőséges kosarába egy újabb mű, KORNAI JÁNOS ÉS MATITS ÁGNES: ,,A vállalatok nyereségének bürokratikus újraelosztása" című könyve került, ...

KLEMENCSICS MÁRTA - POVILAITIS SIGITAS: Egy optimális szabályozási model és alkalmazása a gazdaságpolitikai elemzésben

A közgazdasági, gazdaságpolitikai kutatásokban jól hasznosíthatók az optimális szabályozási modellek, amelyek a gazdaság reál- és szabályozási szféráját összefüggéseiben ábrázolják. Ezeknek a ...

Idegen tollak: PATRICK MOYES: Eloszlások jóléti rangsorolását megőrző függvények

Számos szerző [ATKINSON (1970), DASGUPTA et al., (1973)] foglalkozott a jövedelemeloszlások rangsorolásának kérdésével. Rendszerint azt bizonyítják be, hogy annak szükséges és elégséges feltétele, ...