Vissza

ÁBEL ISTVÁN - MÁTYÁS LÁSZLÓ: Panelmodellek az alkalmazott mikroökonómiában

A közgazdaságtanban ritkán fordul elő, hogy a módszertani kutatások élvonalát képviselő, nem teljesen letisztult, és ezért csupán szűk körben elterjedt elemzési módszereket közvetlenül a napi gyakorlat kérdéseinek elemzésére alkalmazzanak. A módszerek kifejlesztésétől többnyire hosszú út vezet amíg azokat hasznos, sőt nélkülözhetetlen eszközként használják a gazdasági gyakorlatproblémáival rutinszerűen foglalkozók is.