Vissza

1990. XXI évfolyam 1-4.

ÁBEL ISTVÁN - MÁTYÁS LÁSZLÓ: Panelmodellek az alkalmazott mikroökonómiában

A közgazdaságtanban ritkán fordul elő, hogy a módszertani kutatások élvonalát képviselő, nem teljesen letisztult, és ezért csupán szűk körben elterjedt elemzési módszereket közvetlenül a napi ...

Szigma 1989-1990 / 1-4. szám

SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat A Gazdaságmodellezési Társaság lapja     Főszerkesztő: VÖRÖS JÓZSEF PTE Közgazdaságtudományi Kar, H-7622 Pécs, Rákóczi út 80. Tel.: 72/11-044, Fax: ...

PTRICK SEVESTRE - ALAIN TROGNON: Kétlépéses módszerek a dinamikus hibakomponens modellek becslésére

Ismeretes, hogy az autoregresszív modellek közelítő általánosított legkisebb (FGLS) esztimátora autokorrelált hibatagok esetében a GLS esztimátornál aszimptotikusan kevésbé hatásos. Dinamikus ...

FRANCOIS FRAURE - PATRICK SEVESTRE: Dinamikus hibakomponens modellek különböző konzisztens esztimátorai tulajdonságainak összehasonlítása. Újabb eredmények

A hibakomponens modellek hagyományos esztimátorainak többsége (mint például a klasszikus legkisebb négyzetek (OLS), a between, a within és a GLS) dinamikus modellek esetén véges idősornál közismerten ...

DENNIS J. AIGNER - KHALIFA GHALI: Önkiválasztás a lakossági elektromos áram díjszabási kísérletekben.

A tanulmány a lakossági elektromos díjjak meghatározására vonatkozó úgynevezett "a felhasználás időpontjától függő" (time-of-use, TOU) díjszabási kísérletek egyes kérdéseit vizsgálja. 

CHENG HSIAO - GRANT TAYLOR: Néhány megjegyzés a mérési hiba és az identifikáció kérdéséhez panelmodellekben

A gazdasági mennyiségeket sokszor hibával mérjük. Továbbá, az alkalmazáskor sok esetben nincs mért megfelelője az elméleti változóknak. Az ezeket formalizáló hiba-a-változókban (error-in-varrables) ...

BADI H. BALTAGI - JAMES M. GRIFFIN: A technikai haladás általános indexe

A technikai haladás mérésének dilemmái az ökonometriai becslés és az index szám megközelítések szétválasztásához vezettek. TINBERGEN (1942) óta az ökonométerek a termelési, vagy költségfüggvények ...