Vissza

1991. XXII évfolyam 1-4.

VARRÓ ZOLTÁN: Egy megközelítés nemortogonális leszabási és pakolási feladatok megoldására

A közelmúltban számos algoritmus látott napvilágot leszabási és pakolási feladatok megoldására. Azt a speciális esetet vizsgáljuk, amikor a leszabásra kerülő téglalapok legalább egyikének hossza ...

VARGA JÓZSEF: Autoregresszív folyamatok előrejelzési Bayes módszerrel

Az idősorok elemzésére és előrejelzésére szolgáló Box-Jenkins módszer számos előnyös tulajdonsága következtében általánosan elfogadott, és az egyes előrejelzési technikák összehasonlítására ...

VALERIE BELTON-STEPHEN VICKERS: V-I-S-A: Vizuális interaktív modell a többtényezős döntések támogatására

Bár a vizuális interaktív modellezés (Visual Interactive Modelling - VIM) már majdnem egy évtizede az operációkutatási eszköztár részévé vált, a többtényezős döntéstámogatással (Multiple Criteria ...

TERLAKY TAMÁS - WÉBER GÁBOR: Az optimális benzinkeverés egy matematikai modellje

Cikkünkben a Dunai Kőolajipari Vállalat (DKV) tartályparki benzinkeverését optimalizáló matematikai modellt közöljük. A benzinkeverési feladatban számos korlátozó tényezőt kell figyelembe venni ...

TEMESI JÓZSEF: Szubjeltív információk kezelése a többtényezős problémák megoldásában

Dolgozatomban a többtényezős döntési problémák egy szűk osztályának, a lineáris hasznossági függvényt feltételező modellnek a keretien belül az interaktív döntési folyamatban fellépő elvek és ...

Szigma 1991 / 1-4. szám

  SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat A Gazdaságmodellezési Társaság lapja     Főszerkesztő: VÖRÖS JÓZSEF PTE Közgazdaságtudományi Kar, H-7622 Pécs, Rákóczi út 80. Tel.: 72/11-044, ...

KUNT RICHTER - VÖRÖS JÓZSEF: Többszintű termelési-készletezési modellek heurisztikái

A tanulémány a többszintű termelési-készletezési modellt vizsgálja újrarendezés megengedésével. (Újrarendezés lehetőségéről akkor beszélünk, mikor a keresletet jelentkezése időpontjában a termék ...

J. Kriens - J. TH. VAN LIESHOUT: Megjegyzések Markowitz portfólió kiválasztási módszerével kapcsolatban

A tanulmány a Markowitz-féle kritikus vonal módszer érvényességének bizonyítását adja egy olyan esetre, mely általánosabb a Markowitz által vizsgált problémánál. Ezt követi a Markovitz-féle eset ...

HARALD DYCKHOFF: Hidak leszabási folyamatok két elvileg különböző modellje között

Leszabási folyamatok modellezésére két elvi megközelítés létezik: a szokásos és jól ismert modell egy fokozatban, egyidejűleg több vágással, és az úgynevezett "egy-vágásos" modell több fokozatban ...

EWA KONARZEWSKA-GUBALA: Gyártelepítési tervek többkritériumos analízise

Az alapvető kérdés, ami gyártelepítéssel kapcsolatban a gyakorlatban felvetődik, "Milyen jó gyárunk telepítési terve?", Módszertanilag ez egy többkritériumos értékelési probléma. A kérdés ...