Vissza

J. Kriens - J. TH. VAN LIESHOUT: Megjegyzések Markowitz portfólió kiválasztási módszerével kapcsolatban

A tanulmány a Markowitz-féle kritikus vonal módszer érvényességének bizonyítását adja egy olyan esetre, mely általánosabb a Markowitz által vizsgált problémánál. Ezt követi a Markovitz-féle eset összes hatékony portfoliójának explicit származását pozitív definit kovariancia mátrix esetén. Felhasználva az így nyert kifejezéseket megmutatható, hogy a kritikus vonal a (μ, σ2) síkban egy olyan függvény, mely nem szükségképpen differenciálható.