Vissza

TEMESI JÓZSEF: Szubjeltív információk kezelése a többtényezős problémák megoldásában

Dolgozatomban a többtényezős döntési problémák egy szűk osztályának, a lineáris hasznossági függvényt feltételező modellnek a keretien belül az interaktív döntési folyamatban fellépő elvek és követelmények operacionalizálásának egyes problémáival foglalkozom.