Vissza

TERLAKY TAMÁS - WÉBER GÁBOR: Az optimális benzinkeverés egy matematikai modellje

Cikkünkben a Dunai Kőolajipari Vállalat (DKV) tartályparki benzinkeverését optimalizáló matematikai modellt közöljük. A benzinkeverési feladatban számos korlátozó tényezőt kell figyelembe venni (tartályok száma, kapacitása, üzemkapacitások, igény, előkeverési kényszer). Néhány korlátozó tényezőtől (csőkapacitás) eltekintettünk, illetve a jelenlegi műszerezettség mellett követhetetlen folyamatokat (egy tartály egyidejű lefejtése és töltése különböző anyagokkal) letiltottuk.

A korlátozásokat figyelembe véve, egy lényegében kétfázisú lineáris keverési modellt konstruáltunk. A két fázist egy interface program köti össze, amely az első fázis eredményéből elkészíti a második fázis input adatait. Az optimális keverést mindkét fázisban egy összetett - költség és büntetés - célfüggvény biztosítja.