Vissza

VALERIE BELTON-STEPHEN VICKERS: V-I-S-A: Vizuális interaktív modell a többtényezős döntések támogatására

Bár a vizuális interaktív modellezés (Visual Interactive Modelling - VIM) már majdnem egy évtizede az operációkutatási eszköztár részévé vált, a többtényezős döntéstámogatással (Multiple Criteria Decision Aid - MCDA) foglalkozók közössége mindmostanáig nem fogadta be, annak ellenére, hogy ugyanez a kutatógárda erősen hangsúlyozza a döntéstámogatás interaktív módszereinek szerepét. Ez bizonyos mértékig nem meglepő, mivel az MCDA, maga is viszonylag újonnan kifejlődött kutatási terület lévén, leginkább a módszertan fejlesztésével foglalkozik, sőt, az irodalom gyors áttekintéséből arra a következtetésre juthatunk, hogy növekedő mértékben elbonyolítják a dolog matematizálását, ahelyett, hogy az alkalmazásokkal és a kapcsolódó területek - mint például a pszichológia, a vezetési információs rendszerek (Management Information Systems - MIS), a döntéstámogató rendszerek (Decision Support Systems - DSS) - összefoglalásával foglalkoznának