Vissza

1992. XXIII évfolyam 1-2.

Szigma 1992 / 1-2. szám

SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat A Gazdaságmodellezési Társaság lapja     Főszerkesztő: VÖRÖS JÓZSEF PTE Közgazdaságtudományi Kar, H-7622 Pécs, Rákóczi út 80. Tel.: 72/11-044, Fax: ...

JOVANOVIC MILAN - POGÁNY TIBOR: A füöggvényhányados, függvényszorzat és az összetett függvény erős kvázikonvexitásáról

Az összetett függvények, továbbá a függvényhányados és a függvényszorzat konvexitása, pszeudo-, valamint kvázikonvexitása már jól ismert. A cikkben eddigi eredmények általánosítására kerül sor erősen ...

IDEGEN TOLLAK: GEORGE B. DANTZIG: Emlékeim a lineáris programozás

A lineáris programozás 1947-es - katonai tevékenységek tervezésével kapcsolatos - megalkotása óta széleskörű alkalmazást nyert. Tudományos körökben matematikusok, közgazdászok és azok, akik a ...

FORGÓ FERENC: A hatékony és racionális elosztás (IN-) konzisztenciája: egy axiomatikus megközelítés

A nemzetközi irodalomban már hosszú ideje jelentős helyet foglal el különböző "etikai" kérdések tárgyalása. A teljesség igénye nélkül említjük meg RAWLS [3], SEN [4], ZAJAC [5], MOULIN [6] és KANG ...

FOGALMAK ÉS MÓDSZEREK: DORMÁNYI MIHÁLY: A monetáris kockázat számításáról

Abból a feltevésből indulunk ki, hogy a fix befektetés ellenértékeként adódó hozamot egy ismert eloszlású valószínűségi változó írja le. A dolgozat a befektetői kockázat mérésére kétféle mérőszámot ...

CSENDES TIBOR: Egy klaszterező globális optimalizálási módszer a paraméterbecslési feladat megoldására

A természettudományok gyakori módszere, hogy a vizsgált rendszert egy modellel közelítik meg. Az illető rendszer működésének megértését az jelzi, ha viselkedését jól lehet leírni, jósolni a modell ...