Vissza

1993. XXIII évfolyam 1-2.

TUDOMÁNYOS ÉLET: A Magyar Operációkutatási Társaság életéből

A Magyar Operációkutatási Társaság második közgyűlése 1992. május 22-én tiszteletbeli elnökké választotta Martos Bélát, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének nyugalmazott főmunkatársát. Annak ...

Szigma 1993 / 1-2. szám

SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat A Gazdaságmodellezési Társaság lapja     Főszerkesztő: VÖRÖS JÓZSEF PTE Közgazdaságtudományi Kar, H-7622 Pécs, Rákóczi út 80. Tel.: 72/11-044, Fax: ...

SIMON ANDRÁS: A nemzetközi kereskedelem modellezése heterogén termékek esetén

A kínálat figyelembevételét a nemzetközi kereskedelmi modellekben sokáig az akadályozta, hogy az alkalmazott elméleti paradigmákban a termékek választéka adott volt. Így az előadásokat az ...

MELLÁR TAMÁS - RAPPAI GÁBOR: A fogyasztás alakulása a magyar gazdaságban

A szerzők tanulmányukban az elmúlt 30 év magyar lakossági fogyasztásának és fogyasztói magatartásának alakulását vizsgálják egyensúlyi és nem-egyensúlyi modellek segítségével. Egyensúlyi ökonometriai ...

KOMLÓSI SÁNDOR: Általánosított monotonítás és általánosított konvexitás

Ma már nem nagyon kell bizonygatni hogy a konvexitás fogalma és különféle általánosításai milyen fontos szerepet a matematikai közgazdaságtan, gazdasági modellezés, operációkutatás legkülönfélébb ...

FÜLÖP PÉTER: M. Kalecki konjunktúraciklus-modelljének matematikai bírálata

Dolgozatomban Michal Kalecki "A Konjuntúraciklus" című tanulmányában (lásd Kalecki (1980) 184-200. o.) megfogalmazott konjunktúraciklus-modellel foglalkozom. A probléma megközelítésénél, az ...

BERDE ÉVA: Közjószág allokálása laboratóriumi körülmények között

A cikk egy olyan, a potyautas problémát szimuláló játékot ismertet, melyet a szerző saját egyetemi hallgatóival próbált ki. A játék két tanulsággal is szolgált. Egyrészt megmutatta, hogy a ...