Vissza

GOLDNER GÁBOR – VIZVÁRI BÉLA: Megjegyzések Forgó Ferenc egy problémájához

Forgó Ferenc tárgyalja az alábbi problémát [3]. Tekintsünk egy gazdasági egységet, amely n darab további részből áll, amelyek maguk is lehetnek gazdasági egységek vagy munkacsoportok vagy természetes személyek. Az utóbbiakat [3] kifejezésével élve tagoknak nevezzük. A probléma abban áll, hogy lehet-e a gazdasági egység jövedelmét úgy szétosztani a tagok között, vagyis a tagokat úgy ösztönözni, hogy ez az ösztönzés egyszerre legyen hatékony, azaz hatására az egység jövedelme a lehető legjobban növekedjék, és racionális, azaz az ösztönzés az összjövedelmet mind a jövedelem komponensei, mind az elvégzett munka szerint additív módon ossza szét úgy, hogy a ténylegesen jövedelmet termelő tagoktól ne vonjon el jövedelmet.