Vissza

MIHÁLYFFY LÁSZLÓ: Meghiúsulások kompenzálása lakossági felvételekben: egy speciális lineáris inverz probléma

A dolgozatban vizsgált probléma matematikai szempontból a lineáris inverz problémák körébe tartozik, amelyekről Csiszárnak a Szigmában nemrégen megjelent dolgozata nyújt részletes áttekintést. A javasolt megoldás Darroch és Ratcliff „SMART” algoritmusával rokon – amelyről az említett dolgozat ugyancsak beszámol -, és annál valamivel egyszerűbb.