Vissza

MOLNÁR SÁNDOR ÉS SZIDAROVSZKY FERENC: Egy diszkrét dinamikus termelői-fogyasztói modell stabilitásáról

Dolgozatunkban Arrow (1960) dinamikus piacmodelljét és dinamikus oligopol modelleket kapcsolunk össze egy olyan diszkrét dinamikus rendszerré, amely egyaránt kezelni tudja a termelők és fogyasztók hiányos ismereteit, becsléseit és az optimális termelési program kialakítására vonatkozó döntéseit. A teljes információs eseten kívül megvizsgáljuk a statikus, adaptív és extrapolatív becslések eseteit is, és elégséges feltételeket vezetünk le az így adódó rendszerek globális aszimptotikus stabilitására. A dolgozat befejezéseként a stabilitási feltételeket hasonlítjuk össze.