Vissza

BARANCSUK JÁNOS: A helyettesítés és komplementaritás értelmezési problémái a közgazdasági elméletben I.

A javak helyettesítő és kiegészítő kapcsolatának szokásos definíciója a kereslet keresztrugalmasságának előjelén alapul. A cikk első része azt vizsgálja, hogy ez a megközelítés nem homotetikus vásárlói preferenciákat – luxus- illetve létszükségleti motívumok jelenlétét – feltételezve miért nem nyújt kielégítő információt a javak fogyasztási kapcsolatára, és bemutat egy általánosított mutatót a torzítás kküszöbölésére.