Vissza

HAJDU OTTO – HUNYADI LÁSZLÓ: Varianciafelbontás: előfeltevések és következtetések

A varianciafelbontás a statisztika elméletének egyik legáltalánosabb, legtöbb területen alkalmazható összefüggését, nevezetesen a heterogén sokaságok varianciájának az un. külső és a belső variancia összegére való bontását eredményezi. A varianciafelbontás tulajdonságait tankönyvek, szakkönyvek és tanulmányok sora (pl. [1,2,3,4,5,6,7]) vizsgálja, néhány fontos sokasági összefüggésre Hunyadi [4] cikke hívta fel a figyelmet. Jelen tanulmány a varianciafelbontás során előálló külső, belső és teljes eltérésnégyzetösszegek mintavételi ingadozásában rejlő, a mintavételi következtetések alapjául szolgáló törvényszerűségek, alkalmazási előfeltevések áttekinthető rendszerbe foglalását tűzi ki céljául.