Vissza

1995. XXVI évfolyam 1-2.

Szigma 1995 / 1-2 szám

SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat A Gazdaságmodellezési Társaság lapja     Főszerkesztő: VÖRÖS JÓZSEF PTE Közgazdaságtudományi Kar, H-7622 Pécs, Rákóczi út 80. Tel.: 72/11-044, Fax: ...

RAPPAI GÁBOR: A tőkepiaci árfolyamok modelljének alkalmazhatósága magyar értékpapírpiacon

A hatvanas években kidolgozott tőkepiaci árfolyamok elmélete alapján képzett modell (CAPM) az értékpapírok kockázatosságának mérését szolgálja. A felhasználók a végeredményt jelentő β-együtthatót ...

MOLNÁR SÁNDOR – SZIDAROVSZKY FERENC: Dinamikus termelői-fogyasztói modellek irányíthatósága

Két termelői-fogyasztói modell ártrajektóriájának irányításával foglalkozunk. Az alapmodell esetén kimutatjuk, hogy mindig található nemnegatív irányítás, ha a célul kitűzött ársorozat nem nagyon ...

M. N. GOPOLAN – S. KANNAN: Ont he expected output analysis of two-stage transfer-line production systems subjest to inspectionc and rework

This papr deals with the transient analysis of two-stage transfer-line production systems subject to an initial storage of unlimited capacity and inter-stage, end-stage inspections. It provides an ...

Könyvekről

Könyvekről: RICHARD A. BREALEY – STEWART C. MYERS: Modern Vállalati Pénzügyek I-II.   Könyvekről: KOMLÓSI SÁNDOR: Bevezetés az egyensúlyi és optimalizáló modellek vizsgálatának matematikai ...

HAJDU OTTO – HUNYADI LÁSZLÓ: Varianciafelbontás: előfeltevések és következtetések

A varianciafelbontás a statisztika elméletének egyik legáltalánosabb, legtöbb területen alkalmazható összefüggését, nevezetesen a heterogén sokaságok varianciájának az un. külső és a belső variancia ...

BARANCSUK JÁNOS: A helyettesítés és komplementaritás értelmezési problémái a közgazdasági elméletben I.

A javak helyettesítő és kiegészítő kapcsolatának szokásos definíciója a kereslet keresztrugalmasságának előjelén alapul. A cikk első része azt vizsgálja, hogy ez a megközelítés nem homotetikus ...