Vissza

1996. XXVII évfolyam 1-2.

Szigma 1996 / 1-2 szám

SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat A Gazdaságmodellezési Társaság lapja     Főszerkesztő: VÖRÖS JÓZSEF PTE Közgazdaságtudományi Kar, H-7622 Pécs, Rákóczi út 80. Tel.: 72/11-044, Fax: ...

SIMONOVITS ANDRÁS: Martos Béla szabályozáselméleti munkássága

Ebben a rövid leírásban Martos Béla szabályozáselméleti munkásságát tekintem át. Igyekszem minél szélesebb közönséghez szólni, ezért szeretném a részleteket mellőzni. A részletek iránt érdeklődőknek ...

Könyvekről

Dancs István: Nancy L. Stokey, Robert E. Lucas, Jr., Recursive methods is Economic Dynamics, Harward University Press, Cambridge, Ma, 1989.

ILLÉS TIBOR - SZIRMAI ÁKOS - TERLAKY TAMÁS: Véges Criss-Cross módszer a hiperbolikus programozási feladatra

Cikkünkben a hiperbolikus (hányados) programozási feladat megoldására általánosítjuk a criss-cross módszert. A lineáris és a kvadratikus programozási problémákra megfogalmazott criss-cross ...

HAJDU OTTÓ: Relatív depriváció és szegénység: a jövedelmi transzfer deprivációs hatása

Egy társadalomban a szegénység fokának megítélésekor alapvető szempont a szegények létszámának, továbbá a szegények körében a jövedelmek szóródásának, a szegények jövedelemeloszlásának a ...

FORGÓ FERENC: Martos Béla matematikai programozási munkássága

Magyarországon az 50-es évek második felében kezdtek el néhány tudományos műhelyben (MTA Matematikai Kutató Intézete, MTA Közgazdaságtudományi Kutató Intézete, Marx Károly Közgazdaságtudományi ...

BESSENYEI ISTVÁN: Árbecslési módszerek értékelése Szidarovszky és Molnár diszkrét dinamikus termelői-fogyasztói modellje alapján

Dolgozatomban a Szidarovszky és Molnár (1994a) által definiált diszkrét dinamikus termelői-fogyasztói modellben bevezetett különféle árbecslési módszereket vetem egybe. Az összehasonlítás és ...