Vissza

1996. XXVII évfolyam 3.

Szigma 1996/ 3 szám

A teljes Szigma 1996 / 3 szám egészben letölthető itt.   SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat A Gazdaságmodellezési Társaság lapja     Főszerkesztő: VÖRÖS JÓZSEF PTE ...

SZIDAROVSZKY FERENC: További megjegyzések Forgó Ferenc egy problémájához

Forgó egy korábbi dolgozatában kimutatta, hogy alkalmas feltételek mellett a hatékony és racionális ösztönzés akkor és csak akkor esik egybe, ha az f jövedelemfüggvény kielégíti az  egyenlet, ahol ...

SOMOGYI LÁSZLÓ: A kamat, a jelenérték és a kölcsöntörlesztés optimalizálása

a kamattól elvárjuk, hogy ekvivalenssé tegye egy jelenbeli összeg és egy helyette felkínált jövőbeli pénzáram jelenértékét. Meglepő, de rávilágítunk, hogy napjaink kamatszámításának gyakorta - ...

PINTÉR JÁNOS: Folytonos és Lipschitz-folytonos globális optimalizáció: Algoritmusok és alkalmazások

A dolgozat célja a folytonos és Lipschitz-folytonos szerkezetű globális (több-extrémumú) optimalizálási feladatok körének áttekintő tárgyalása. Összefoglaljuk a globálisan konvergens adaptív ...

KOMÁROMI ÉVA: Információelméleti módszerek a biztosításban

Az információtartalom, entrópia, információdivergencia információelméleti fogalmak, de széles körű alkalmazással bírnak ezek a fogalmak a fizikában, biológiában, orvostudományban, mezőgazdaságban, ...

CZAKÓ ERZSÉBET: Egy állami egyetem finanszírozási struktúrája - az Indiana University példája

Az alábbi írás célja, hogy rendszerében felvázolja, hogy (i) hogyan áll össze egy egyesült államokbeli állami egyetem finanszírozási rendszere és (ii) a "fund raising" (adománygyűjtési) tevékenység ...