Vissza

THOMAS LUX - VARGA JÓZSEF: A Pareto hipotézis vizsgálata - értékpapír-piaci hozamok és az extremális hozamok eloszlása

A tanulmányban a DAX tőzsdeindex kialakításában szerepet játszó 30 részvény napi hozamai vizsgálatának néhány eredményét ismertetjük, továbbá vizsgáljuk a tőzsdeindex statisztikai tulajdonságait. A stabil eloszlások paramétereinek becslési eredményei és standard illeszkedési próbák alapján a Pareto hipotézis elfogadhatónak tűnik. Az eloszlások határai (farokrészei) tulajdonságainak vizsgálatára kifejlesztett szemiparametrikus módszer (a Hill-féle farokindex esztimátor felhasználásán alapuló módszer) alkalmazásával nyert eredmények azonban nem kompatibilisek a stabil eloszlástörvényekkel, így ez a Pareto hipotézis elvetését indokolja minden megvizsgált részvény esetében. A fentiek mellett erőteljes hasonlóság észlelhető a vizsgált idősorok extremális viselkedésében, így nem vethető el az a feltevés, hogy az extremális értékek eloszlástulajdonságai megegyeznek.