Vissza

BACSI ZSUZSANNA: Instabilitás és kaotikus viselkedés Molnár és Szidarovszky diszkrét dinamikus fogyasztói-termelői modelljében

A jelen dolgozat a Szidarovszky és Molnár (1994) által definiált diszkrét dinamikus termelői-fogyasztói modell viselkedését vizsgálja az instabil tartományban, adaptív és extrapolatív termelői várakozások esetén, feltételezve, hogy a piaci ár a piaci kereslet - kínálat egyensúlytalanságának mértékével arányosan változik. A modellt kiegészítettük a piaci ár nemnegativitását biztosító alsó korláttal. Az így lineárisból szakaszon kéne lineárissá tett, de még mindig viszonylag egyszerű modellszerkezet rendkívül változatos viselkedést tesz lehetővé, többek között kaotikus viselkedés előállítására is képes, és a piaci egyensúlytalanságra reagáló K paraméter értékére igen érzékenyen reagál, ami ezen paraméter megválasztásának fontosságát hangsúlyozza.