Vissza

1998. XXIX évfolyam 1-2.

MOLNÁR GYÖRGY-SIMONOVITS ANDRÁS: Nagy sztochasztikus mátrixok szubdomináns sajátértéke

Bródy (1997) cikkét követve, egy olyan lineáris dinamikus rendszert vizsgálunk, amelynek mátrixa nagyméretű, nem-negatív és az egyes elemei eléggé hasonlóak egymáshoz. Bródy azt sejtette, hogy a ...

CSÉBFALVI GYÖRGY - PETROS KONSTATNTINIDIS: Egy implicit leszámláláson alapuló új erőforrás kiegyenlítő eljárás

Dolgozatunkban egy új implicit leszámláláson alapuló egzakt erőforrás kiegyenlítő eljárást ismertetünk, Az eljárás tevékenységek tartalékidőn belüli késleltetésével olyan ütemtervet keres, amelyben ...

CSÉBFALVI ANIKÓ - CSÉBFALVI GYÖRGY: Egy új külsőpontos eljárás rácsos tartók topológiai tervezésére

A cikkben egy külsőpontos eljárást ismertetünk térbeli rácsos tartók optimális topológiájának kidolgozására. A csomópontokból és rudakból álló térbeli rácsos tartó, mint szerkezeti modell számos ...

BORGULYA ISTVÁN: Két Fuzzy osztályozó módszer

Több kritériummal jelzett alternatívák esetén az osztályozás, vagy klaszterek képzése gyakori feladat, több módszer létezik a megoldásukra. Dolgozatomban két új heurisztikus módszert kívánok ...

BACSI ZSUZSANNA: Instabilitás és kaotikus viselkedés Molnár és Szidarovszky diszkrét dinamikus fogyasztói-termelői modelljében

A jelen dolgozat a Szidarovszky és Molnár (1994) által definiált diszkrét dinamikus termelői-fogyasztói modell viselkedését vizsgálja az instabil tartományban, adaptív és extrapolatív termelői ...

1998. XXIX. évfolyam - 1-2. szám

SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat A Gazdaságmodellezési Társaság lapja     Főszerkesztő: VÖRÖS JÓZSEF PTE Közgazdaságtudományi Kar, H-7622 Pécs, Rákóczi út 80. Tel.: 72/11-044, Fax: ...