Vissza

1999. XXX évfolyam 1-2.

Szigma 1999 / 1-2. szám

SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat A Gazdaságmodellezési Társaság lapja         Főszerkesztő: VÖRÖS JÓZSEF PTE Közgazdaságtudományi Kar, H-7622 Pécs, Rákóczi út 80. Tel.: 72/210-044, ...

SZABÓ IMRE: Feltételes szélsőértékfeladatok a mikroökonómiában

A mikroökonómiában mind a fogyasztási elmélet, mind a termelési elmélet a gazdasági szereplők viselkedését igen egyszerű szélsőérték feladatokkal írja le. Ezeket a ma már klasszikusnak számító ...

PALÁGYII ZOLTÁN: Árfolyamingadozások és kockázatbecslés a budapesti értéktőzsdén

Ebben a dolgozatban a Budapesti Értéktőzsde egyik vezető részvényének, a MOL-nak a tranzakciónkénti áringadozásait tanulmányozzuk. Megmutatjuk, hogy az áringadozások empirikus sűrűségfüggvénye ...

MAJOR KLÁRA: Nemzetközi jövedelemegyenlőtlenségek változási tendenciái Empirikus vizsgálat bootstrap módszerrel

A nemzetközi jövedelemegyenlőtlenségek időbeni alakulása számos újabb vizsgálat tárgyát képezi. A jelen dolgozatban jövedelem alatt az egy főre jutó reál GDP-t fogjuk érteni, és azok ...

MAGYARKÚTI BÉLA: Szomszédos relációk

 A gazdaság szereplőinek ízlését bizonyos relációk segítségével lehet jellemezni. Azt kutatjuk, hogy mit jelent az ízlések hasonlósága és hogyan lehet ezt topológiai eszközök segítségével megragadni ...

BUGÁR GYÖNGYI - RAIMOND MAURER: Nemzetközi portfólió diverzifikáció a magyar és a német befektetők nézőpontjából

A tanulmányban a magyar és a német befektetők nézőpontjából a szerzők azt vizsgálják, hogy milyen előnyöket kínál, ha befektetéseikkel a hazai részvénypiacról kilépnek a nemzetközi piacra. A német ...