Vissza

GÁL PÉTER: Halandósági táblák becslése bayesi módszerekkel

Dolgozatomban az életbiztosítások matematikájának egy alapvető feladatára, a halandósági táblák szerkesztésére mutatok be lehetséges módszereket. Megközelítésem kiindulópontja a bayesi statisztika. A statisztikai következtetéselmélet e viszonylag fiatal vonulata jelentőségéhez és sokrétű alkalmazhatóságához képest kevéssé ismert, ezért a dolgozat első fejezetében röviden bemutatom elvi alapjait és a későbbiek során használt néhány módszerét és tulajdonságát. A második fejezet a címben szereplő fontos gyakorlati problémára tett megoldási javaslatokkal hívja fel a figyelmet a megközelítés hatékonyságára, flexibilitására.