Vissza

1999. XXX évfolyam 4.

Szigma 1999 / 4. szám

SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat A Gazdaságmodellezési Társaság lapja     Főszerkesztő: VÖRÖS JÓZSEF PTE Közgazdaságtudományi Kar, H-7622 Pécs, Rákóczi út 80. Tel.: 72/210-044, Fax: ...

MOLNÁR SÁNDOR – SZIDAROVSZKY FERENC – TAKÁCS TIBOR: Többkritériumos döntési modell alkalmazása a villamosenergia iparban

Az alábbiakban ismertetendő módszert új áramtermelő kapacitások létesítésére kiírt tenderek kiértékelésére fejlesztettük ki. A módszer azonban alkalmazható tetszőleges többcélú kiértékelésre is.

KOJI OKUGUCHI – MOLNÁR SÁNDOR – TAKÁCS TIBOR: Nemzetközi verseny harmadik országra való hatásainak komparatív statikus elemzése

A nemzetközi versenyt leíró Long-Soubeyran modellt általánosítjuk. A komparatív statika módszerével elemezzük a hazai kereskedelem- és környezetvédelmi politika hatásait.

GÁL PÉTER: Halandósági táblák becslése bayesi módszerekkel

Dolgozatomban az életbiztosítások matematikájának egy alapvető feladatára, a halandósági táblák szerkesztésére mutatok be lehetséges módszereket. Megközelítésem kiindulópontja a bayesi statisztika. A ...

FARKAS MIKLÓS – HORVÁTH ZSÓFIA – MEYER DIETMAR: Egy kétszektoros növekedési modell háromdimenziós dinamikája

Az elmúlt évtizedben újból nőtt a közgazdászok érdeklődése növekedéselméleti kérdések iránt. Kezdetben főleg Lucas és Romer munkásságának köszönhetően (Lucas 1988, Romer 1990) kapott nagyobb ...

BALLA K., KÉRI G., NÉMETH E., RAPCSÁK T., SÁGI Z., TÓTH T. ÉS VERRASZTÓ Z.: A ráckevei (soroksári) duna-ág vízminőségi modellezése többszempontú döntési módszerek felhasználásával

Az utóbbi években a környezeti problémák vizsgálata világszerte döntő jelentőségűvé vált, és ennek eredményeképpen a technikai fejlődés egyik hajtómotorja lett. Nagyon fejlett módszertan alakult ki ...