Vissza

2001. XXXII. évfolyam 3-4.

VARGA JÓZSEF: Kockázat elutasítás többforrású kockázat esetében

A kockázat elutasító döntéshozó bármely két független kockázatos eszközt nemkívánatosnak tekint. Fontos elméleti és gyakorlati szempontból is az a kérdés, hogy ha a kockázat elutasító döntéshozó már ...

Szigma 2001 / 3-4. szám

SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat A Gazdaságmodellezési Társaság lapja     Főszerkesztő: VÖRÖS JÓZSEF PTE Közgazdaságtudományi Kar, H-7622 Pécs, Rákóczi út 80. Tel.: 72/210-044, Fax: ...

KÖNYVEKRŐL

Dancs István - Puskás Csaba: Vektorterek Bajalinov Erik - Imreh Balázs: Operációkutatás Monhor Davaadorzsín: Valós lineáris algebra és lineáris programozás Rappai Gábor: Üzleti statisztika Excellel

KOMLÓSI SÁNDOR: Általánosított monotonitás mikroökonómiai modellekben

Az általánosított monotonitás „karrierje” 1990-ben a Karamardian-Schaible cikk megjelenésével kezdődött. Ebben a cikkben a szerzők többváltozós differenciálható függvények általánosított konvexitási ...

GYETVÁN FERENC: Az MC2 programozás felhasználási lehetősége az aggregált termeléstervezésben

A dolgozat egy olyan aggregált termeléstervezési modellt ismertet, amely a döntési alternatívákat több kritérium alapján értékeli, továbbá a kapacitás és a kereslet különböző lehetséges szintjeit is ...

FÜLÖP JÁNOS - TEMESI JÓZSEF: A Data Envelopment Analysis (DEA) alkalmazása ipari parkok hatékonyságának vizsgáltára

A Data Envelopment Analysis hatékonysági modelljeinek megalapozása (természetesen még nem ezzel az elnevezéssel) Farrell (1957) agrárközgazdasági elemző cikkében jelent meg. Hosszú évek teltek el, ...