Vissza

SIMONOVITS ANDRÁS: A dinamikus programozás megoldási módszereinek szemléltetése

Ebben a dolgozatban egy dinamikus optimalizálási feladatot mutatok be, amelyet skalár lineáris-homotetikus (LH) szabályozási feladatnak neveznek. Az állapotegyenlet lineáris, és az alapfüggvény az állapot- és a szabályozási változó ugyanazon hatványfüggvényének a konvex kombinációja. Ez a modell magában foglal két népszerű közgazdasági modellt és egy harmadik modell is belefoglalható. az LH-modellben a dinamikus programozás három módszere (találgatásos, a közvetlen és az értékfüggvény-iteráció) jól szemléltethető.