Vissza

2003. XXXLV évfolyam 1-2.

Szigma 2003. 1-2. szám

SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat A Gazdaságmodellezési Társaság lapja     Főszerkesztő: VÖRÖS JÓZSEF PTE Közgazdaságtudományi Kar, H-7622 Pécs, Rákóczi út 80. Tel.: 72/210-044, Fax: ...

LUKÁCS PÉTER: Értékpapírok hozamának eloszlása és a tőzsdei kapitalizáció

A dolgozat középpontjában az a kérdés áll, hogy van-e kimutatható kapcsolat a tőzsdei részvények hozameloszlása és az adott értékpapírok tőzsdei kapitalizációja között. A vizsgálat a Budapesti ...

KRUZSLICZ FERENC: Szoftverfejlesztési tevékenységek egzakt ütemezése erős és gyenge erőforrás korlátok mellett

Jelen dolgozat során egy olyan új erőforrás ütemezési modellt mutatunk be, amely alkalmas valódi többprojektes környezetben egymástól jelentősen eltérő jellegzetességekkel bíró, korlátos ...

KOMÁROMI ÉVA: Entrópiaszerű proximális pont módszer alkalmazása a valószínűséggel korlátozott lineáris programozási feladat megoldásában.

A következő feladatot vizsgáljuk: ux-> min x ∈X = {x: F(x) ≥ p}, ahol az F többdimenziós folytonos valószínűségi eloszlásfüggvény és adottak az u > 0, u ∈ Rm , és a 0 p 1mebízhatósági szint. ...

KNUT RICHTER - DOBOS IMRE: Az újrahasznosítás hatása a gazdasági sorozatnagyságra

A dolgozat egy javítási és hulladékkezelési, reverz logisztikai problémát mutat be. Egy termék iránti keresletet termeléssel és visszaérkező, használt termékek javításával lehet kielégíteni. Arra a ...

BARANCSUK JÁNOS: A cserearányok mögött megbúvó rendezőelvekről

Dolgozatunk célja a cserearányokat a ráfordítások oldaláról determináló összefüggések vizsgálata, közelebbről: az iparág hosszú távú kínálati egyensúlyának kritériumaihoz kapcsolódó "árcentrum" ...