Vissza

BESSENYEI ISTVÁN: Korrupció és adósságdinamika

Cikkünk a korrupció adósságdinamikára gyakorolt hatását vizsgálja egy neoklasszikus növekedési modell keretei között. Megmutatjuk, hogy erősebb korrupció esetén nagyobb a kormányzat mozgástere a fiskális politika kialakítása során, mivel eredményesebbé válnak az államadósság stabilizálására irányuló törekvések. Mind a vállalatok, mind pedig a háztartások oldalán két elkülönült szektort különböztetünk meg. Modellünkben nem szerepel sem központi tervező, sem pedig társadalmi jóléti függvény. Ehelyett azt tesszük fel, hogy a megtakarítani képes háztartások igyekeznek jólétüket végtelen időhorizonton maximalizálni.