Vissza

RÉVÉSZ TAMÁS - ZALAI ERNŐ: Fogalmak, módszerek - A számszerűsített általános egyensúlyi (CGE) modellekről

A nemzetközi gyakorlat szerint a többszektoros és a gazdasági élet főbb szféráit egyaránt ábrázoló modellekkel szemben támasztott hármas követelménynek (egyszerűség, a magyarázó változók nem-diszkriminatív kezelése, a viselkedési függvények elméleti megalapozottsága) manapság a számszerűsített általános egyensúlyelméleti (CGE) modellek felelnek meg leginkább. Mindenekelőtt azért, mert továbbra is hiány van a gyakorlatban eredményesen használható alternatív elméletekben, illetve azért, mert a gyorsan változó társadalmi-gazdasági struktúrák csak igen szűk körben teszik lehetővé a statisztikai-ökonometriai, előrejelző jellegű modellek alkalmazását.