Vissza

ÁCS ATTILA: Pénz- és tőkepiaci szereplők gazdasági hatásának igazolása egy TVP-VAR modell keretében az Egyesült Államok példáján

Az írás a pénz- és tőkepiaci szereplő brókerkereskedők gazdasági hatását vizsgálja az Egyesült államok gazdaságára egy változó paraméterezésű VAR modellnek az alkalmazásával, és egyben a módszertan részletes ismertetését is nyújtja. Az eredmények a brókerkereskedők statisztikailag szignifikáns hatását mutatják nemcsak a reálgazdasági kibocsátásra, hanem az infláció és a 3 hónapos kötvényhozamok esetében is. Az M2 monetáris aggregátummal becsült VAR modellből kapott eredményekkel való összehasonlítás pedig azt mutatja, hogy a brókerkereskedőknek legalább akkora hatása van a makrogazdasági folyamatokra, mint a nominálisan ötször nagyobb M2 monetáris aggregátumnak. Az eredmények egyrészt a pénz- és tőkepiacok fejlesztésének a fontosságára hívják fel a figyelmet, másrészt figyelmeztetésként is szolgálnak,
hogy a monetáris és makroprudenciális döntések során nem elégséges csupán a hagyományos makro és pénzintézeti adatokra támaszkodni, hanem tekintettel kell lenni a pénzügyi innovációra fogékonyabb pénz- és tőkepiaci szereplők mérlegadataira is.


Kulcsszavak: Bayes-i TVP VAR, brókerkereskedő, Gibbs mintavételezés.
Journal of Economic Literature (JEL) kód: C11, C32, E51.