Vissza

GYŐRFY LEHEL: A termelékenység konvergenciája vagy divergenciája. A válság utáni szakirodalom áttekintése

A jelen tanulmány célja, hogy az utóbbi időben megjelent cikkek által közölt eredményeket feltérképezve áttekintse a termelékenység aktuális szakirodalmát, különös tekintettel a termelékenység válság után várható konvergenciájának vagy divergenciájának kérdéskörére. Ennek megfelelően a tanulmány főként a válság utáni szakirodalomra alapoz, kiegészítve ezt olyan kisszámú, válság előtti szakirodalommal, amelynek különös relevanciát ítélünk meg a vizsgált téma aktuális vonatkozásaiban.