Vissza

2015. XLVI évfolyam 1-2.

Szigma 2015 / 1-2 szám

A teljes Szigma 2015 / 1-2 szám egészben letölthető itt.

SZŐCS ATTILA - BERÁCS JÓZSEF: A fogyasztói márkaérték, mint másodrendű látens változó okozati becslése

Cikkünk a fogyasztói márkaérték meghatározása során az okozati illetve reflektív mérési modellek problematikájából indul ki. Véleményünk szerint a márkaérték meghatározására használt strukturális ...

SZABÓ ANDREA: A monetáris makrogazdasági fundamentumok szerepe néhány OECD ország devizaárfolyamának hosszú távú meghatározásában

A nominális árfolyam és a monetáris makrogazdasági fundamentumok közötti hosszú távú egyensúlyi kapcsolatot a monetáris árfolyammodellek írják le. Bár ígéretes elméleti modellek, empirikus igazolásuk ...

GYŐRFY LEHEL: A termelékenység konvergenciája vagy divergenciája. A válság utáni szakirodalom áttekintése

A jelen tanulmány célja, hogy az utóbbi időben megjelent cikkek által közölt eredményeket feltérképezve áttekintse a termelékenység aktuális szakirodalmát, különös tekintettel a termelékenység válság ...

CSÓKA PÉTER - KISS TAMÁS: Az összekapcsoltság hatása a rendszerkockázatra homogén bankrendszerben

A pénzügyi rendszerkockázat legfontosabb formája a modern pénzügyi hálózatokban bekövetkező fertőzések veszélye. A cikkben egy olyan bankrendszert vizsgálunk, ahol homogének a bankok ...

BAJALINOV ERIK - DULEBA SZABOLCS: A Walsh-transzformáción alapuló módszer az idősorok elemzéséhez

A szezonális idősorok elemzése és előrejelzése régóta fókuszában van a matematikai-statisztikai kutatásoknak, illetve nagy gyakorlati jelentőségű is, hiszen a gazdasági életben számos példát ...