Vissza

BOROS PÉTER: Hitelértékelési kiigazítás - a fedezeti haricut modellbe illesztése

Jelen munka a hitelértékelési kiigazítás (Credit Valuation Adjustment - CVA) fedezeti haircut melletti számítását és tulajdonságait írja le. A Brigo et al. (2014) által felépített modellt bővítjük, hogy bevezessük a biztosíték megfelelő értékcsökkenését. Rámutatunk, hogy az így kapott új modell eredménye már több, mint az egyszerű partnerkockázat miatti kiigazítás, hiszen a haircut miatti értékvesztés is beépül az árba. Hasonlóan belátjuk, hogy a kockázatos ár még alternatív feltételek mellett is egységes lesz a szereplők számára. A tanulmány végén egy piaci adatokra épülő numerikus példán szemléltetjük, hogy az így kapott kiigazítás szignifikánsan eltérhet az kiinduló esettől. 

Kulcsszavak: CVA, fedezet, fedezeti haircut, hitelértékelési kiigazítás, partnerkockázat, redukált csődmodell. JEL: C15, C53, G12, G13, G32, G33