Vissza

HAVRAN DÁNIEL - SZŰCS BALÁZS ÁRPÁD: Árjegyzői viselkedés belső kockázatelosztás mellett

A pénzügyi piacok közvetítői (brókerségek, befektetési bankok) gyakran versenytársak és együttműködő partnerek is egyszerre. A közvetítők elsősorban a velük kapcsolatban álló befektetők (nyugdíj- és fedezeti alapok, stb.) kereskedési igényét szolgálják ki, valamint mindehhez árat jegyeznek nekik. Azonban ezek a szereplők igen gyakran egymással is kereskednek, amely során az ügyfeleiktől származó pozíciójuk kockázatát csökkenthetik. A közvetítők egymás közötti piacát három jellemző különbözteti meg a walrasi piacoktól: bilaterális cserék, a szereplők hálózatos elrendezése, és a játékosok eltérő alkuereje a cserék során. Egy ilyen piac jellemzésére egy egyperiódusos modellt építünk, amely alkalmas az ilyen közvetítői hálózatok elemzésére. A dolgozat második felében azt vizsgáljuk, hogy a közvetítők egymás közötti kereskedése mennyiben befolyásolja a befektetőkkel való piac működését. Elemzésünk ezen részében az árjegyzőket duopolista magatartás jellemzi (két árjegyző és sok befektető van) a befektetői piacon. Megmutatjuk, hogy különböző duopol piaci struktúrákban a belső piacnak az erőfölénybeli különbségeket mérséklő szerepe van. Ha az árjegyzők kockázatkerülőbbek lesznek, ez csökkenti az árjegyző-befektető piacon a gazdasági erőfölényt.2

Kulcsszavak: árjegyzői magatartás, árjegyzők közötti kereskedés, kockázatallokáció, pénzügyi piacok, mikrostruktúrák. JEL: G10, D43, D53.