Vissza

TEMESI JÓZSEF: Páros összehasonlítási mátrixok elemeinek interaktív meghatározása verbális skála esetén

Több kutatási eredmény alátámasztja azt, hogy a többtényezős döntési problémák páros összehasonlítási mátrixokat alkalmazó módszereinél a mátrix elemeinek megadására szolgáló eljárás módja kihat a végeredményre, a preferenciák, súlyok, rangsorok meghatározására. Az eljárások lényeges tulajdonsága, hogy konzisztens, közel-konzisztens vagy inkonzisztens mátrixot adnak-e végeredményül. A kutatók és a gyakorlati szakemberek által használt döntéstámogató módszerek többféle megközelítést alkalmaznak. Két fontos kérdést vizsgálok meg. Egyrészt elemzem és értelmezem a szakirodalomban található korrekciós módszereket abból a szempontból, hogy azok milyen elvekre épülnek, ésmilyen technikákat alkalmaznak a mátrixok inkonzisztenciájának csökkentésére. Másrészt azt állítom, hogy a döntési problémák jelentős részénél az inkonzisztencia csökkentése nem történhet a döntéshozó pótlólagos információi nélkül. A javasolt interaktív módszer az egyéni (szubjektív jellegű) döntési problémák páros összehasonlítási mátrixelemeinek verbális skálán történő megadását támogatja. A döntéshozó bevonása a folyamatba és néhány speciális kiegészítő szabály alkalmazása biztosítja, hogy a folyamat végén közel-konzisztens vagy hibamentes mátrixot kapjunk, vagy kiderüljön, hogy a döntéshozó az adott probléma esetében nem tudja elérni ezt a célt.

Kulcsszavak: döntéstámogatás, többtényezős döntési módszerek, páros összehasonlítási mátrixok, mátrix kitöltési eljárások, inkonzisztencia