Vissza

VÖRÖS JÓZSEF: A minőség és az ár kapcsolatáról

A tanulmány egy dinamikus modellt formáz meg, hogy elősegítse a helyes beruházási, ár és termékminőség politika kialakítását. A stratégiai minőségelemek (melyeket a versenytársak eddig nem voltak képesek elsajátítani) szintje tanulás, beruházás révén növelhető, de a minőség növelhető úgynevezett nem stratégiai elemek felhasználásával is (pl. igényesebb anyagok beépítése). A tanulmány megfogalmaz és elemez olyan körülményeket, amikor a termékminőség folyamatosan növekszik, ennek dinamikája viszont nem egyenletes, néha növekszik, néha csökken. Az ár és minőség kapcsolatával kapcsolatban azt állapítja meg, hogy az esetek többségében a magasabb minőség magasabb árat jelent, azonban ez alól lesznek kivételek. A kivétel létezésének szükséges feltétele, hogy a keresleti függvény ár-minőség keresztderiváltja negatív legyen. Az autonóm tanulás hatásának elemzése azt mutatja, hogy az autonóm tanulásból eredő költségcsökkenés hasznát meg kell osztani a fogyasztókkal az ár csökkentését felhasználva.

Kulcsszavak: költség, minőség, ár, kereslet, irányításelmélet